Risk Faktörleri - Günaydın Şekerim - Medical Park Diyabet Kliniği - Diyabet tedavisi, diabet, şeker hastalığı, şeker hastası, gestasyonel diyabet, GDM, insülin, diyabet tip 1, diyabet tip 2, glisemik, glukoz

Risk Faktörleri

Diyabet Risk Faktörleri
Tip 1 diyabet için risk faktörleri halen araştırılmaktadır. Ancak, tip 1 diyabeti olan bir aile üyesi bulunması, aynı zamanda bazı genetik faktörlerin varlığı rahatsızlığı geliştirme riskini artırmaktadır. Çevresel faktörler, artan boy ve kilo gelişimi, doğumda annenin yaşının büyük olması ve bazı viral enfeksiyonlara maruz kalma da tip 1 diyabet geliştirme riskine bağlanmıştır.

Tip 2 diyabetle pek çok risk faktörü ilişkilendirilmiştir ve aşağıdakileri içermektedir:

 • Obezite
 • Diyet ve fiziksel hareketsizlik
 • Artan yaş
 • İnsülin direnci
 • Ailede diyabet öyküsü
 • Etnisite

Hızlı gelişme ve kentleşmeyle ilgili olarak diyetteki değişiklikler ve fiziksel hareketsizlik şeker hastalığı geliştiren kişi sayısında keskin artışlara yol açmıştır.

Bozulmuş Glikoz Toleransıyla (IGT) teşhisi konan aşırı kilolu veya ailede diyabet öyküsü olan hamile kadınların tümü Gestasyonel Diyabet (GDM) geliştirme riski altındadır. Bunun yanı sıra, önceden gestasyonel diyabet teşhisi konmuş olmak veya belli bazı etnisitelere sahip olmak kadınları rahatsızlığı geliştirme hususunda artan risk altına sokmaktadır.

Şeker Hastalığının Uyarı İşaretleri

Diyabet Risk Faktörleri
Kişilerde farklı uyarı işaretleri oluşabilir ve bazen de hiçbir belirgin uyarı olmayabilir; fakat aşağıdakiler gibi bazı diyabet belirtileri yaygın şekilde oluşmaktadır:

 • Sık idrara çıkma
 • Aşırı susama
 • Artan açlık
 • Kilo kaybı
 • Yorgunluk
 • İlgi ve konsantrasyon eksikliği
 • Kusma ve mide ağrısı (bazen grip ile karıştırılır)
 • Ellerde ve ayaklarda karıncalanma hissi veya hissizlik
 • Bulanık görüş
 • Sık enfeksiyonlar
 • Yavaş iyileşen yaralar

Tip 1 diyabetin başlangıcı genellikle ani ve tesirliyken, semptomlar tip 2 diyabette çoğu zaman hafif olabilir veya bulunmayabilir. Bu durum, bu tip diyabetin başlamasını aşamalı ve tespit edilmesi zor hale getirmektedir.

Eğer bu belirtileri gösteriyorsanız şeker hastalığından şüphelenilebilir, zaman kaybetmeden bir sağlık profesyoneline danışınız.

gebelik takibi